INC07 SI0032503607

ISIN:SI0032503607
Oznaka VP:INC07
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:6.3.2024
Matična ali KID št. izdajatelja:5289297
LEI:485100FSBTBUQEMVHO13
Izdajatelj:INCOM d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovščina
Naslov:TOVARNIŠKA CESTA 006A, 5270 AJDOVŠČINA, SLOVENIA
Ime VP:INCOM, KOMERCIALNI ZAPIS 02/09/2024
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:60
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:INC/DISC CP 20240902 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: Če komercialni zapisi ne bodo pred tem izplačani ali odkupljeni in razveljavljeni, bodo izplačani v celoti in v enkratnem znesku na Dan dospelosti v višini, ki je enaka nominalni vrednosti komercialnih zapisov.

Izplačila obresti ni. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnih zapisov odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnih zapisov.

Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnih zapisov izplačeval na podlagi evidence imetništva v centralnem registru KDD na koncu zadnjega delovnega dne pred dospelostjo določene denarne obveznosti iz komercialnih zapisov. Plačila obveznosti bodo izvedena na denarne račune imetnikov oziroma upravičencev do plačila iz komercialnih zapisov na dan dospelosti plačila obveznosti.
Posledično je upravičena do izplačila nominalne vrednosti komercialnega zapisa oseba, ki je evidentirana v centralnem registruveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana