TDV06 SI0032503615

ISIN:SI0032503615
Oznaka VP:TDV06
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:25.3.2024
Matična ali KID št. izdajatelja:1954598
LEI:485100612YAVVHLT5Y77
Izdajatelj:T - 2 d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
Naslov:Verovškova ulica 064A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:T-2, KOMERCIALNI ZAPIS 24/03/2025
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:2.413
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:TDV/DISC CP 20250324 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način plačila: Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti. Dan izplačila, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD d.o.o. nakazal znesek za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov, je 24.03.2025. Izplačila obveznosti se bodo opravila skladno s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačila obveznosti komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.

- presečni dan za izplačilo: Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila, t.j. 21.03.2025.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana