TVK01 SI0032503656

ISIN:SI0032503656
Oznaka VP:TVK01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:2.4.2024
Matična ali KID št. izdajatelja:8111774
LEI:48510056KTTCFMM04W72
Izdajatelj:Tivoli d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.
Naslov:Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:TIVOLI, KOMERCIALNI ZAPIS 08/10/2024
Nominalni znesek:109.800,00 EUR
Število vseh izdanih VP:401
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:TVL/DISC CP 20241008 UNSEC
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Predčasen odpoklic komercialnih zapisov:
Izdajatelj lahko kadarkoli odpokliče celotno izdajo komercialnih zapisov s predhodno najavo imetnikom komercialnih zapisov najmanj 10 dni vnaprej. V primeru predčasnega odpoklica komercialnih zapisov je dolžan izdajatelj imetnikom izplačati diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost (pri predčasni izpolnitvi se odštejejo obresti za obdobje od predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov).

- Donosnost:
Donosnost komercialnih zapisov znaša 12% p.a. (računano na 360 dni).
Komercialni zapis je diskontni finančni instrument. Donosnost oz. obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Donosnost oz. obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnegaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana