KBG2 SI0042102978

ISIN:SI0042102978
Oznaka VP:KBG2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:13.8.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:138000000368472
LEI:81560065D86A50AED594
Izdajatelj:KB - DELNIŠKA DRUŽBA - SOCIETA´PER AZIONI
Izdajatelj (dolgi naziv):KB - DELNIŠKA DRUŽBA - SOCIETA´PER AZIONI
Naslov:VIA MALTA 2, 34170 GORIZIA - GORICA, ITALY
Ime VP:KB1909, OBVEZNICE 2.IZDAJE
Nominalni znesek:50.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - dospetje glavnice:
glavnica dospeva v plačilo obročno, in sicer v 6 enakih polletnih obrokih, vsakega 24.01. in 24.07. v letu, do končnega dospetja obveznice, ki je 24.07.2012.

- obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera je spremenljiva in znaša šestmesečni Euribor + 275 b.t. letno. Pribitek nad šestmesečnim Euribor-om je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od neodplačanega zneska glavnice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Euribor se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom posameznega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje, pred začetkom katerega je ugotovljen. Prvič se šestmesečni Euribor določi 22.07.2009 in velja za obdobje od 24.07.2009 do vključno 23.01.2010. več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana