KBG3 SI0042103190

ISIN:SI0042103190
Oznaka VP:KBG3
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:12.4.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:138000000368472
LEI:81560065D86A50AED594
Izdajatelj:KB - DELNIŠKA DRUŽBA - SOCIETA´PER AZIONI
Izdajatelj (dolgi naziv):KB - DELNIŠKA DRUŽBA - SOCIETA´PER AZIONI
Naslov:VIA MALTA 2, 34170 GORIZIA - GORICA, ITALY
Ime VP:KB1909, OBVEZNICE 3. IZDAJE
Nominalni znesek:4.166,63 EUR
Število vseh izdanih VP:11
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:KBG/4.5000 BD 20150330 UNSEC
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: Datum prenehanja veljavnosti obveznice z oznako KBG3: 31.12.2199.
Po navedbi izdajatelja obveznice z oznako KBG3 še vsebujejo nekatere pravice v razmerju do izdajatelja.- obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:

Za obdobje od 30. marca 2011 do 29. marca 2013 je obrestna mera nespremenljiva in znaša 3,750 % p.a.. Za obdobje od 30. marca 2013 do 30. marca 2015 je obrestna mera nespremenljiva in znaša 4,500 % p.a..

Obresti, ki dospejo v plačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 30. marca 2011, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

Obresti se obračunavajo od neodplačanega zneska glavniceveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana