RS49 SI0002101887

ISIN:SI0002101887
Oznaka VP:RS49
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.1.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 49
Nominalni znesek:380,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/4.7500 BD 20220110 GOVT GTD
Zajem podatka:18.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,75% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 10. 1. v vsakem letu po 10. 1. 2003 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 10. 1. 2003, v vseh ostalih primerih na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS49. Nominalna vrednost obveznicveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana