Imetniki vrednostnih papirjev

Pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev se uresničujejo preko KDD in sistemskih članov KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj.


Nematerializirani vrednostni papir nastane s prvim vpisom na račun imetnika v centralnem registru in se prenese s prenosom na račun novega imetnika v centralnem registru.

Centralni register je informatizirana evidenca nematerializiranih vrednostnih papirjev, pravic in obveznosti iz njih, njihovih vsakokratnih imetnikov in bremen na njih. Centralni register vodi KDD.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • Kaj moram storiti, če so ob izteku roka ukinitev registrskih računov vrednostni papirji še vedno na takem računu?

  Dejanja, ki jih morate izvesti, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

  • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj sistemskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z ukinjenega registrskega računa;
  • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu (več: Opustitev vrednostnih papirjev).

  Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo ti na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega sodišča sodno položeni.

 • Kaj pomeni ukinitev registrskih računov za vrednostne papirjev, ki so se ob izteku roka še vedno nahajali na njih?

  Ukinitev registrskih računov ne pomeni ukinitve ali izbrisa vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na njih. Spremeni se le nabor pravnih možnosti glede teh vrednostnih papirjev, in sicer tako, da obstaja dodatna možnost prenosa vrednostnih papirjev v sodni depozit.

  Obstoječe možnosti (prenos vrednostnih papirjev na račun pri banki ali borznoposredniški družbi; opustitev vrednostnih papirjev) s samo ukinitvijo registrskih računov niso odpravljene, temveč bodo onemogočene šele s trenutkom dejanskega prenosa vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

 • Ali lahko svoje vrednostne papirje na ukinjenem računu za sodni depozit prenesem na račun pri članu KDD oziroma jih opustim tudi po 1. januarju 2017?

  Da, lahko, vendar le pod pogojem, da še ne bil opravljen njihov prenos na račun za sodni depozit.

 • Na kateri podlagi bo KDD opravila prenos vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov na račun za sodni depozit?

  KDD bo prenos vrednostnih papirjev z ukinjenega registrskega računa na račun za sodni depozit opravila na podlagi pravnomočnega sklepa, s katerim bo pristojno sodišče ugodilo predlogu za sodni depozit.

 • Na kakšen način bo KDD vlagala predloge za sodni depozit?

  Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit bo KDD podajala postopoma, upoštevaje zmožnosti sodišč, ter v skladu z načelom ekonomičnosti in v skladu s sledečimi kriteriji oziroma njihovo ustrezno kombinacijo:

  1. prej se opravi prenos za pravne osebe kot za fizične osebe,

  2. prej se opravi prenos portfeljev manjše individualne vrednosti kot večje,

  3. prej se opravi prenos neobremenjenih kot obremenjenih vrednostnih papirjev,

  4. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev tistih izdajateljev, kjer je delež neprenesenih vrednostnih papirjev v izdaji večji,

  5. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev pasivnih imetnikov oziroma izdajateljev kot aktivnih imetnikov oziroma izdajateljev (za aktivne veljajo imetniki oziroma izdajatelji, ki so pristopili k procesom in postopkom, usmerjenim v dosego uskladitve z zakonskimi zahtevami, če je uskladitev mogoče pričakovati v razmeroma kratkem času)."

   

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure