Imetniki vrednostnih papirjev

Pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev se uresničujejo preko KDD in sistemskih članov KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj.


Nematerializirani vrednostni papir nastane s prvim vpisom na račun imetnika v centralnem registru in se prenese s prenosom na račun novega imetnika v centralnem registru.

Centralni register je informatizirana evidenca nematerializiranih vrednostnih papirjev, pravic in obveznosti iz njih, njihovih vsakokratnih imetnikov in bremen na njih. Centralni register vodi KDD.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • Kredit sem že poplačal/-a, zdaj pa sem od upnika prejel/-a nalog za izbris zastavne pravice. Kaj naj storim?

  Tako vpise kot izbrise zastavnih pravic uredite pri članih KDD. Če urejate izbris zastavne pravice, se obrnite na člana, pri katerem ste uredili vpis zastavne pravice. Če imate potrdilo o vpisu zastavne pravice, je član, na katerega se obrnete, naveden v rubriki zastavni član.
  Za vpis zastavne pravice se prav tako obrnite na katerega izmed članov KDD. Pri tem vas želimo opozoriti, da zastavne pravice ni mogoče vpisati na skupnem namenskem računu za prenos na KAD. Zato se za vpis zastavne pravice obrnite na člana, kjer imate odprt račun stranke, ali pa si ga prosto izberite.

 • Kako lahko na dom dobivam ponudbe različnih družb glede odkupa mojih vrednostnih papirjev? V ponudbi je točno navedeno število mojih delnic. Ali so podatki v delniški knjigi javni?

  V skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (glejte ZNVP-1, 39. člen) so podatki v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev javni (razen podatka o davčni številki in enolični identifikaciji fizične osebe) in jih mora KDD na zahtevo posredovati. In če ste med imetniki vrednostnega papirja, katerega delniško knjigo nekdo zahteva, ta oseba iz delniške knjige izve, koliko vrednostnih papirjev izdajatelja posedujete in vam lahko pošlje ponudbo za odkup.
  Pri tem je pomembno razlikovati, da nihče razen upravnih in nadzornih organov ob vodenju postopka proti imetniku ne dobi vpogleda na račun imetnika vrednostnih papirjev; to pomeni, da ne more izvedeti, katere in koliko vrednostnih papirjev ima določen imetnik, razen imetnik sam.
  Ukrepanje glede tega, da osebe podatke iz delniških knjig uporabljajo za neposredno trženje svojih storitev, ni v pristojnosti KDD.

 • Kako dobim izpis stanja na izbrani datum?

  Če želite prejeti izpis stanja na izbrani datum po pošti na naslov stalnega prebivališča oz. na naslov, ki je v registru vrednostnih papirjev vpisan kot naslov za pošiljanje pošte, je najpreprosteje, da nam to sporočite prek vpisa vaših podatkov v spletni obrazec za naročilo, lahko nam pa to sporočite po pošti, faksu tako, da v sporočilo vpišete vaše ime in priimek ter vašo identifikacijsko številko.  Več

 • Na mojih delnicah je vpisana pravica tretjih. Dolg sem poplačal/-a, moje delnice pa so še vedno obremenjene. Zakaj?

  KDD izbriše sklep o prepovedi razpolaganja in zastavno pravico isti dan, ko prejme overjen prepis (original) pravnomočnega sklepa sodišča, če je bil izdan sklep o izvršbi oziroma sklep davčnega urada o ustavitvi postopka, če je bila izdana davčna izvršba. Svetujemo vam, da se obrnete na državni organ, ki je sklep izdal.

 • Kje lahko prodam vrednostne papirje in kakšni so stroški prodaje?

  KDD ne posreduje pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Za informacije glede prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev se morate obrniti na katerega izmed borznih posrednikov pri borznoposredniških hišah ali bankah. Seznam borznoposredniških hiš in bank

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana