Vrste računov

Račun stranke je račun, ki ga vodi s strani imetnika računa izbrani sistemski član.

Hišni račun je račun, ki ga vodi sistemski član in v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, katerih imetnik je ta sistemski član za svoj lastni račun.

Posebne oblike računa stranke so:

  • račun za gospodarjenje, in sicer za tiste vrednostne papirje, v zvezi s katerimi sistemski član za imetnika računa opravlja tudi storitev gospodarjenja.
  • skrbniški račun, katerega imetnik in sistemski član, ki vodi ta račun, sta v skrbniškem razmerju,
  • fiduciarni račun, katerega imetnik ima vrednostne papirje, vpisane v dobro tega računa, za račun drugih oseb,
  • zastavni račun, ki ga vodi zastavni član za tiste vrednostne papirje, ki jih je isti imetnik zastavil istemu zastavnemu upniku,
  • račun za prevzem (drugi odstavek 48. člena Pravil poslovanja).

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.