Vrste računov

1/ računi strank
2/ hišni računi
3/ račun za opustitev (drugi odstavek 63. člena Pravil poslovanja KDD)
4/ račun za sodni depozit (tretji odstavek 64. člena Pravil poslovanja KDD)

Račun stranke je račun, ki ga vodi s strani imetnika računa izbrani sistemski član.

Hišni račun je račun, ki ga vodi sistemski član in v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, katerih imetnik je ta sistemski član za svoj lastni račun.

Posebne oblike računa stranke so:

  • Račun za gospodarjenje, ki ga vodi imetnikov član za tiste vrednostne papirje, v zvezi s katerimi član za imetnika računa opravlja tudi storitve gospodarjenja,
  • Skrbniški račun, ki ga vodi imetnikov član, ki je z imetnikom v skrbniškem razmerju,
  • Fiduciarni račun, ki ga vodi imetnikov član za imetnika, kateri ima vrednostne papirje, vpisane v dobro tega računa, za račun drugih oseb,
  • Zastavni račun, ki ga vodi zastavni član za tiste vrednostne papirje, ki jih je isti imetnik zastavil istemu zastavnemu upniku,
  • Namenski račun (prvi odstavek 45. člena teh pravil), ki služi tudi kot račun za prevzem (40. in 41. člen ZPre-1).

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana