Dedovanje vrednostnih papirjev

Prenos vrednostnih papirjev z računa zapustnika na račun dediča lahko dedič ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. račun dediča, lahko pa prenos ureja tudi pri KDD, vendar mora dedič tudi v takem primeru pri članu KDD urediti odprtje računa vrednostnih papirjev na svoje ime, če tega še ni storil prej.

Če dedič ureja prenos vrednostnih papirjev pri KDD, mora v zahtevi navesti številko svojega računa, odprtega pri članu KDD, ter priložiti kopijo pravnomočnega sklepa o dedovanju (oziroma drugega pravnega temelja za prenos, kot je npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju). Zaradi enostavnejše vložitve zahteve lahko dedič uporabi spodnji obrazec. Če so bili vrednostni papirji zapustnika preneseni v dobro skupnega namenskega računa za prenos na KAD, je podpis na zahtevi oz. spodnjem obrazcu potrebno notarsko ali upravno overiti.

Zahteva za prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja
Če dedič ureja prenos vrednostnih papirjev pri KDD, lahko zahtevo posreduje

  • po pošti na naslov: KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali
  • jo osebno odda na vložišču KDD v 4. nadstropju poslovne stavbe na istem naslovu med poslovnim časom: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 15.30 ure.

POMEMBNO! Če dedič ureja prenos vrednostnih papirjev pri KDD, mora KDD plačati dodatno nadomestilo po Ceniku KDD.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.