Dedovanje vrednostnih papirjev

Prenos vrednostnih papirjev z računa zapustnika na račun dediča lahko dedič ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. račun dediča, lahko pa prenos ureja tudi pri KDD, vendar mora dedič tudi v takem primeru pri članu KDD urediti odprtje računa vrednostnih papirjev na svoje ime, če tega še ni storil prej.

Če dedič ureja prenos vrednostnih papirjev pri KDD, mora v zahtevi navesti številko svojega računa, odprtega pri članu KDD, ter priložiti pravnomočni sklep o dedovanju (oziroma drug pravni temelj za prenos, kot je npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju). Zaradi enostavnejše vložitve zahteve lahko dedič uporabi spodnji obrazec. 

Zahteva za prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja
Če dedič ureja prenos vrednostnih papirjev pri KDD, lahko zahtevo posreduje:

  • po pošti na naslov: KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali
  • v naš poštni nabiralnik v pritličju Eurocentra pri panoramskem dvigalu.

POMEMBNO! Če dedič ureja prenos vrednostnih papirjev pri KDD, mora KDD plačati dodatno nadomestilo po Ceniku KDD.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana