HITR SI0031113143

ISIN:SI0031113143
Oznaka VP:HITR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:24.9.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5232058
LEI:485100QJSNLRBDTVYI88
Izdajatelj:HIT d.d. Nova Gorica
Izdajatelj (dolgi naziv):HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Naslov:DELPINOVA ULICA 007A, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIA
Ime VP:HIT, REDNE VINKULIRANE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:4.073.180
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:HIT/ORD SH VTG FPD NPV
Zajem podatka:18.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 16
Druge bistvene sestavine: NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Delnice so prenosljive s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za finance, v skladu z 2. odstavkom 56. člena Zakona o igrah na srečo (ZIS-UPB1 Ur.l.134/03).

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana