RRCP SI0031200668

ISIN:SI0031200668
Oznaka VP:RRCP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:28.6.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5114535
LEI:48510000BH0F42029M92
Izdajatelj:RRC d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 110, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNNR
FISN:RRC/NRI PFD
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Pravica do izplačila vseh še neizplačanih prednostnih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi dobička izplačajo kakršnekoli dividende, in pravica do dividende, ki jo določi skupščina s sklepom o uporabi dobička.

NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Za prenos imenskih prednostnih delnic je potrebno soglasje družbe, o čemer odloča nadzorni svet. Nadzorni svet sme odkloniti soglasje za prenos imenskih prednostnih delnic, če bi z odsvojitvijo prišlo do odsvojitve delnic na osebe, ki niso člani uprave ali nadzornega sveta, katerim so imenske prednostne delnice prvenstveno namenjene.
Direktor družbe oziroma predsednik nadzornega sveta lahko kadarkoli pisno pozove imetnike imenskih prenostnih delnic, še zlasti v primeru prenehanja funkcije člana uprave ali nadzornega sveta, da navedene delnice prenesejo naveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana