ADM2 SI0032103507

ISIN:SI0032103507
Oznaka VP:ADM2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:21.4.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:5479541
LEI:549300V7S33RIS1ZSC53
Izdajatelj:ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto
Izdajatelj (dolgi naziv):ADRIA MOBIL Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto
Naslov:STRAŠKA CESTA 050, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIA
Ime VP:ADRIA MOBIL, OBVEZNICE 2. IZDAJE 24/04/2020
Nominalni znesek:166,65 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:ADM/3.7500 BD 20200424 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 16
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:

Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 3,75 % letno.

Obresti se začnejo obračunavati z dnem izdaje, t.j. z dnem 24.04.2015 in se obračunajo ter plačajo vsakih 6 mesecev in sicer dne 24.04. in dne 24.10. v letu, in sicer za obresti, natečene v preteklih 6 mesecih.

Obresti se obračunavajo od neodplačne nominalne vrednosti obveznic v obrestnem obdobju na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic v obrestnem obdobju, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu.

Znesek obresti iz obveznic se izračuna od skupnega nominalnega zneska glavnice obveznic posameznega imetnika in se pri izplačilu zaokroži na 0,01 EUR.

- način izplačila obveznosti iz obveznic:

Obrestiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana