SBG02 SI0032501791

ISIN:SI0032501791
Oznaka VP:SBG02
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:29.3.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5316804
LEI:315700AKFQHLBG8SEW44
Izdajatelj:SIBO G. d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaže, d.o.o. v angleškem jeziku: SIBO GROUP Packaging Development and Production LTD
Naslov:KIDRIČEVA CESTA 099, 4220 ŠKOFJA LOKA, SLOVENIA
Ime VP:SIBO G., KOMERCIALNI ZAPIS 30/01/2018
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZSXR
FISN:SBG/DISC CP 20180130 SECD
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Ni izplačila obresti. Glavnica (nominalna vrednost) komercialnega zapisa zapade v plačilo v celoti ob dospetju komercialnega zapisa.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnega zapisa izplačeval imetniku na podlagi evidence imetništva komercialnih zapisov v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Za imetnika komercialnega zapisa na dan dospelosti komercialnega zapisa se šteje oseba, v katere korist je vpisan komercialni zapis v centralnem registru KDD d.d. en delovni dan pred dnevom dospelosti posameznega kupona.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana