Obvestila

29.12.2008 SI0002100475 OLSO
29.12.2008 SI0019900107 NBS9
29.12.2008 SI0031200098 PFNP

Izbris vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine

Obvestilo št. 507/2008

Dne 29.12.2008 smo iz evidence vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, izbrisali:

  • 5 od 110 nakupnih bonov z oznako NBS9, ISIN koda SI0019900107,
  • 443 od 467 obveznic z oznako OLSO, ISIN koda SI0002100475 in
  • 4.011 od 4.098 delnic z oznako PFNP, ISIN koda SI0031200098

Zakon, ki je klirinškodepotni družbi nalagal obveznost hrambe vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine (ZTVP, Uradni list RS, št. 6/94), je prenehal veljati 28.7.1999.

Zgoraj navedene vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, smo vrnili njihovim deponentom oziroma so se deponenti njihovemu prevzemu odpovedali in klirinškodepotni družbi naložili, da jih uniči.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana