Obvestila

14.7.2009 SI0002100475 OLSO
14.7.2009 SI0019900107 NBS9
14.7.2009 SI0022100422 KBT1
14.7.2009 SI0031100769 DAD
14.7.2009 SI0031200098 PFNP

Izbris vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine

Obvestilo št. 229/2009

Dne 14. 7. 2009 smo iz evidence vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, izbrisali:

  • 5 od 105 nakupnih bonov z oznako NBS9, ISIN koda SI0019900107, CFI koda RMXXXB,
  • vseh 48 obveznic z oznako KBT1, ISIN koda SI0022100422, CFI koda DBFUAB,
  • vseh 24 obveznic z oznako OLSO, ISIN koda SI0002100475, CFI koda DBFUAB,
  • 45 od 87 delnic z oznako PFNP, ISIN koda SI0031200098, CFI koda EPNEPB in
  • 13.672 od 14.422 delnic z oznako DAD, ISIN koda SI0031100769, CFI koda ESVUFB

Zakon, ki je klirinškodepotni družbi nalagal obveznost hrambe vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine (ZTVP, Uradni list RS, št. 6/94), je prenehal veljati 28.7.1999.

Zgoraj navedene vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, smo vrnili njihovim deponentom oziroma so se deponenti njihovemu prevzemu odpovedali in klirinškodepotni družbi naložili, da jih uniči.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana