Obvestila

18.6.2018 SI0021111032 PDAR

POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 241/2018

KD številka zadeve

KDDCA10697-2

Dan izvedbe

18.06.2018

Izdajatelj

firma

POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d.

naslov

TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1640097

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PDAR

ISIN

SI0021111032

CFI

ESVTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izročitev delnic

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

89.487

Število vrednostnih papirjev po vpisu

89.487

Vrsta izplačila

izplačilo razlike

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

4,59 EUR

Presečni dan

15.06.2018

Opombe

Izvedeno je bilo izbirno  korporacijsko dejanje (elective corporate action), pri katerem so imeli imetniki možnost izbirati med izplačilom dividend (default option) in prejemom delnic.

Delničar je prejel le celo število delnic. Razlika med višino pripadajoče dividende in pripadajočim celim številom izdajateljevih lastnih delnic, upoštevajoč vrednost lastne delnice, je delničarjem izplačana v EUR. Za izračun števila lastnih delnic, do katerih so na podlagi pravočasne zahteve za izplačilo dividend v obliki lastnih delnic upravičeni posamezni delničarji, je uporabljena knjigovodska vrednost lastne delnice v višini 194,94 EUR.

 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana