Obvestila

11.3.2020 SI0031102773 KPTG

KOPITARNA SEVNICA D.D. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 74/2020

KD številka zadeve

KDDCA11888

Ciljna družba

firma

KOPITARNA SEVNICA D.D.

naslov

PRVOMAJSKA ULICA 008, 8290 SEVNICA

matična številka

5039088

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KPTG

ISIN

SI0031102773

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

priimek in ime

Šinkovec Jože

naslov

Šmarčna 024, 8294 BOŠTANJ

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

11.03.2020

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

11.03.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana