Obvestila

17.7.2020 SI0031110750 IHOR

IBE HOLDING, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 312/2020

KD številka zadeve

KDDCA12225

Dan izvedbe

17.07.2020

Izdajatelj

firma

IBE HOLDING, d.d.

naslov

HAJDRIHOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1593684

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

IHOR

ISIN

SI0031110750

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

110,19 EUR

 

Presečni dan

16.07.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana