Obvestila

21.12.2020 SI0031115932 ELLR

ELEKTROMONTAŽA d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 664/2020

KD številka zadeve

KDDCA12545

Dan izvedbe

21.12.2020

Izdajatelj

 

firma

ELEKTROMONTAŽA d.d.

naslov

Zaloška cesta 141, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5067308

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ELLR

ISIN

SI0031115932

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

2,60 EUR

 

Presečni dan

18.12.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana