Obvestila

28.9.2021 SI0021116007 MDZR

Modra zavarovalnica, d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 564/2021

KD številka zadeve

KDDCA13122

Dan izvedbe

28. 09. 2021

Izdajatelj

 

firma

Modra zavarovalnica, d.d.

naslov

Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6031226

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MDZR

ISIN

SI0021116007

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,021135

Presečni dan

27. 09. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana