Obvestila

7.3.2022 SI0002103776 RS80

REPUBLIKA SLOVENIJA - izplačilo obresti

Obvestilo št. 85/2022

KD številka zadeve

KDDCA13282

Dan izvedbe

7. 03. 2022

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS80

ISIN

SI0002103776

CFI

DBFTFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

10,00

Presečni dan

4. 03. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana