Boris Tomaž Šnuderl

Boris Tomaž Šnuderl, univ. dipl. iur., je bil imenovan na delovno mesto člana uprave, direktorja KDD, na prvi seji nadzornega sveta KDD, 10. januarja 1995. Po večih mandatih uspešnega delovanja in razvoja je nadzorni svet KDD Borisa Tomaža Šnuderla na osnovi njemu lastne določene in premišljene politike vodenja in upravljanja družbe v juliju 2020 ponovno imenoval za predsednika uprave KDD. Glede na odločitev nadzornega sveta bo predsednik uprave svoja dela in naloge opravljal še nadaljnjih šest let.

Boris Tomaž Šnuderl je diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Po diplomi je opravil specialistični študij mednarodne trgovine na pariškem Institut des Relations Internationales. Njegova prva zaposlitev je bila v Ljubljanski banki – Združeni banki Ljubljana, deloval je kot svetovalec v sektorju za ekonomske odnose s tujino. Aktivno je sodeloval pri ustanavljanju Ljubljanske borze in je bil od leta 1990 do 1995 zaposlen kot namestnik generalnega direktorja in član uprave. Aktivno je sodeloval na srečanjih FIBV – Svetovnega združenja borz, ter v delovnih skupinah FESE – Evropskega združenja borz. Specializacije je opravil na različnih mednarodnih ustanovah, kot so: US State Department, The Alberta Stock Exchange, Calgary, Kanada, Midwest Clearing Corp, Chicago, ZDA, Midwest Securities trust Corp., Chicago, ZDA in West Canada Clearing Corp., Vancouver, Kanada. Na pariški borzi je pridobil licenco za borznega posrednika. Sodeloval je pri pripravi zakonodaje s področja vrednostnih papirjev in trga kapitala.

Redno sodeluje v mednarodnih organizacijah, predvsem v delovnih telesih evropskega združenja klirinškodepotnih družb ECSDA, kjer kot član izvršnega odbora ECSDA Executive Committee v okviru Evropskega združenja klirinškodepotnih družb (ECSDA) sodeluje pri projektu oblikovanja enotnih evropskih poravnalnih tokov in harmonizaciji delov kapitalskih trgov.

Tekoče govori angleško, francosko in italijansko.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana