Obvestila

28.4.2021 SI0032104026 IMA1

IMO-RENT INVEST d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 135/2021

KD številka zadeve

KDDCA12705

Dan izvedbe

28.04.2021

Izdajatelj

firma

IMO-RENT INVEST d.o.o.

naslov

OPEKARNIŠKA CESTA 002C, 3000 CELJE

matična številka

8131473

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

IMA1

ISIN

SI0032104026

CFI

DBFUGR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

4.000,00 EUR

Presečni dan

26.04.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana