Obvestila

28.6.2021 SI0032103812 GE02

GEN-I, d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 280/2021

KD številka zadeve

KDDCA12853

Dan izvedbe

28. 06. 2021

Izdajatelj

 

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GE02

ISIN

SI0032103812

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

2.400,00

Presečni dan

24. 06. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana