Obvestila

10.1.2022 SI0002101887 RS49

REPUBLIKA SLOVENIJA - izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 8/2022

KD številka zadeve

KDDCA13212

Dan izvedbe

10. 01. 2022

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS49

ISIN

SI0002101887

CFI

DBFTFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

77.979

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

380,00

Presečni dan

5. 01. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana