Obvestila

27.8.2008 SI0031109380 ALDG
27.8.2008 SI0031103672 ALZG
27.8.2008 SI0031200353 CABP
27.8.2008 SI0031108846 CABR
27.8.2008 SI0031103573 DILG
27.8.2008 SI0031107590 DRLG
27.8.2008 SI0031110131 EGPR
27.8.2008 SI0031101692 ESLR
27.8.2008 SI0031108341 FNGG
27.8.2008 SI0031107020 ITRG
27.8.2008 SI0031101791 JRLG
27.8.2008 SI0031109299 KMCG
27.8.2008 SI0031112145 KTRR
27.8.2008 SI0031107004 MIZG
27.8.2008 SI0031112665 NGPD
27.8.2008 SI0031104126 NGPG
27.8.2008 SI0031112053 PBVG
27.8.2008 SI0031111733 PDVR
27.8.2008 SI0031102625 PEPG
27.8.2008 SI0031109356 PMSG
27.8.2008 SI0031110453 SALR
27.8.2008 SI0031104092 SUMG
27.8.2008 SI0031107566 TPVG
27.8.2008 SI0031101015 VILG
27.8.2008 SI0031104027 ZVDG

Sprememba podatkov o delnicah, ne da bi bila opravljena zamenjava

Obvestilo št. 283/2008

Dne 26. 8. 2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili spremembo pri podatku o nominalni vrednosti delnic spodaj navedenih izdajateljev tako, da smo označili, da gre za kosovno delnico.

IZDAJATELJ OZNAKA VP ISIN KODA KOLIČINA VP
ALPLES D.D. ŽELEZNIKI ALZG SI0031103672 85.495
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE D.D. PBVG SI0031112053 46.949
KOTO REAL D.D. KTRR SI0031112145 634.103
DINOS D.D. DILG SI0031103573 60.353
HOTEL GRAD PODVIN D.D. PDVR SI0031111733 397.562
SUROVINA D.D. SUMG SI0031104092 116.200
PETOVIA AVTO PTUJ D.D. PEPG SI0031102625 4.072
KAZINO BLED D.D. SABP SI0031200353 115.240
KAZINO BLED D.D. SABR SI0031108846 822.860
ELEKTROSERVISI D.D. ESLR SI0031101692 556.992
JAVNA RAZSVETLJAVA D.D. JRLG SI0031101791 348.060
PODJETJE ZA INFORMIRANJE D.D. PMSG SI0031109356 43.844
ALPDOM D.D. RADOVLJICA ALDG SI0031109380 47.816
FINAL D.D. NOVA GORICA FNGG SI0031108341 230.845
KLIMA CELJE D.D. KMCG SI0031109299 446.466
MINERVA ŽALEC D.D. MIZG SI0031107004 29.560
SKUPINA VIATOR & VEKTOR D.D. VILG SI0031101015 172.375
EGP ŠKOFJA LOKA D.D. EGPR SI0031110131 24.784
ZVD D.D. ZVDG SI0031104027 186.776
TPV D.D. TPVG SI0031107566 99.248
DELO REVIJE D.D. DRLG SI0031107590 28.287
NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ NGPG SI0031104126 61.273
NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ NGPD SI0031112665 29.427
SALUS LJUBLJANA D.D. SALR SI0031110453 134.980

Hkrati smo istega dne v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili spremembo pri podatku o nominalni vrednosti delnice izdajatelja Schenker d.d. tako, da se odslej glasi 4,00 EUR. Podatki o navadnih imenskih delnicah navedenega izdajatelja glasijo:

IZDAJATELJ OZNAKA VP ISIN KODA KOLIČINA VP
SCHENKER D.D. ITRG SI0031107020 388.342

Po izvršenih spremembah v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo nespremenjene količine delnic vseh navedenih izdajateljev.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana